Co to jest kredyt hipoteczny? Oferty banków i pośrednicy

Co to jest kredyt hipoteczny? Jest to kredyt celowy, zabezpieczony wpisem hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości. Jest to kredyt wykorzystywany do finansowania inwestycji w nieruchomości. Najczęściej jest to zakup mieszkania, domu czy budowa nieruchomości.

Cel finansowania oraz sposób prawnego zabezpieczenia spłaty zobowiązania, najlepiej definiuje kredyt hipoteczny i oddaje jego istotę.

Kredyt hipoteczny może być udzielany wyłącznie przez banki (komercyjne lub spółdzielcze) oraz przez SKOK-i. Instytucje pozabankowe nie mogą udzielać konsumentom produktów zabezpieczonych na hipotece nieruchomości.

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony między innymi na:

Prawnym zabezpieczeniem takiego kredytu jest hipoteka ustanawiana na przedmiocie finansowania.

Kredyt hipoteczny można podzielić na kredyty różnego typu, które precyzują i wskazują na cel jego przeznaczenia. Najbardziej znany na rynku finansowym jest kredyt hipoteczny mieszkaniowy, ale poza tym może być np. kredyt budowlany czy remontowy.

Kredyt hipoteczny wyróżnia się w zasadniczy sposób na rynku produktów kredytowych. Bankom zależy na tym, aby był dostępny dla możliwie największej liczby kredytobiorców, ale jednocześnie podejmują działania zmierzające wprost do ograniczenia akcji kredytowych.

Na czym polega kredyt hipoteczny. Trzy charakterystyczne cechy

Każdy kredyt hipoteczny powinien charakteryzować się trzema podstawowymi warunkami (ale nie muszą one wystąpić łącznie).

1. Powinien to być kredyt o dużej wartości, który pokryje co najmniej 80% kosztów zakupu nieruchomości. Pozostała część (20%) stanowi tzw. wkład własny kredytobiorcy.

Wymagany wkład własny, w zależności od wybranego banku, może przekraczać 20% i wynosić np. 30%. Może być on również mniejszy - minimalne 10% - ale brakująca kwota do 20% musi być ubezpieczona - jest to tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

2. Kredyt hipoteczny jest udzielany na 25-35 lat w przypadku nieruchomości mieszkaniowych. Dzięki temu obciążenie kredytobiorcy rozkłada się na wiele lat. Rata kredytowa (część kapitałowa i odsetkowa) jest wówczas stosunkowo niska i wynosi ok. 1% wartości kredytu.

Maksymalny okres kredytowania zależy od wieku kredytobiorcy, ustalany przez banki indywidualnie. Według Rekomendacji S KNF 1, maksymalny czas spłaty nie powinien wynosić więcej niż 35 lat, ale jednocześnie KNF rekomenduje, aby finansowanie nie było dłuższe niż 25 lat.

3. Kredyt hipoteczny powinien być tani. Oprocentowanie roczne takiego kredytu jest z pewnością najniższe spośród wszystkich dostępnych kredytów. Nie ma oczywiście jednego wspólnego oprocentowania dla kredytów hipotecznych, a i w przypadku obecnych problemów z rosnącą inflacją, trudno jest wskazać średni poziom oprocentowania.

Tani kredyt hipoteczny to nie oznacza wcale, że koszt całkowity kredytu jest mały. Relatywnie ograniczony poziom ryzyka, który wynika ze sposobu zabezpieczenia kredytu, pozwala bankom zaproponować zdecydowanie korzystniejsze warunki finansowania.

Rodzaje kredytów hipotecznych

W literaturze dotyczącej kredytów hipotecznych, nie ma jednego, wspólnego przyjętego podziału kredytów hipotecznych. Powszechnie stosowana klasyfikacji dzieli kredyty hipoteczne według różnych kryteriów. Może to być, np.:

Podstawowym faktorem klasyfikacji kredytów hipotecznych jest przedmiot kredytowania. Zawężając ten podział do absolutnego minimum, można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje kredytów:

Kredyt hipoteczny jako kredyt mieszkaniowy

Zasadniczym celem kredytu hipotecznego mieszkaniowego jest sfinansowanie zakupu nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym lub pierwotnym. Jednakowoż celem takiego kredytu może również pokrycie kosztów wykończenia, remontu lub zaadaptowania ruchomości do celów mieszkaniowych.

Kredyt hipoteczny jest kredytem długoterminowym, którego spłata w polskich warunkach, może wynosić do 35 lat.

Kredyty hipoteczne, które przeznaczane są na zakup nieruchomości mieszkaniowych, charakteryzują się najdłuższym czasem kredytowania. Ze względu na poziom zabezpieczenia, kredyt mieszkaniowy jest uznawany przez banki, jako produkt o niskim poziomie ryzyka (w razie niewypłacalności kredytobiorcy, stosunkowo łatwo jest sprzedać nieruchomość i odzyskać pieniądze).

Uruchamianie kredytu jest najczęściej jednorazowe, środki finansowe w całości są przekazywane na rachunek sprzedającego na podstawie zawartej umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.


1 knf.gov.pl: Rekomendacje dla banków. Data aktualizacji 6 maja 2022.© 2023 Oferta Banków ofertabnkow.pl

 
Ta strona korzysta z plików cookie. Klikając "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności.