Ile można pożyczyć z kredytem gotówkowym?

Ile można pożyczyć z kredytem gotówkowym maksymalnie? Bardzo, ale to bardzo dużo! Niemniej jednak, maksymalna kwota kredytu gotówkowego, będzie zależeć od oceny twojej zdolności kredytowej.

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim (Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim), a kredyt gotówkowy jest takim kredytem, nie ma ustalonej minimalnej kwoty. Zazwyczaj banki „nie schodzą” poniżej poziomu 500-1000 zł. Natomiast maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 255550 zł (lub równowartości w walucie obcej).

Banki proponują maksymalnie 150-200 tys. zł. Znacznie większa kwota, bo 250 tys. zł, jest dostępna w Banku Pekao.

Przy czym okres kredytowania przy większej kwocie musi być również odpowiednio wydłużony, aby dopasować wysokość raty kredytowej.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że maksymalna kwota proponowana przez banki jest najczęściej działaniem marketingowym, ponieważ:

  • osoba wnioskująca o kredyt gotówkowy w granicach 200 tys. zł na 10 lat musiałaby wykazać dochody na na poziomie znacznie przekraczające średnie wynagrodzenie.
  • przeciętny kredyt gotówkowy kształtuje się na poziomie ok. 20 tys. zł.
Nigdy nie pożyczaj więcej niż potrzebujesz. Co prawda kredyt gotówkowy można przeznaczyć na dowolny cel, ale każda dodatkowa złotówka kredytu i każdy dodatkowy miesiąc spłaty, to większy całkowity koszt pożyczenia pieniędzy.

Koszt kredytu gotówkowego.

To najważniejsza kwestia: ile zapłacisz za pożyczone pieniądze. Odnosi to w zasadzie do każdego kredytu. Im mniej oddasz dodatkowo (poza pożyczonym kapitałem), tym lepiej.

Czym innym jest pojedynczy koszt, a czym innym całkowity koszt kredytu.

Całkowity koszt kredytu wyrażony w złotówkach składać się może z elementarnych kosztów, jakimi są:

  • odsetki – zależą od ustalonego oprocentowania nominalnego kredytu, wysokości kredytu, czasu kredytowania, rodzaju rat.
  • prowizja od kredytu – powszechnie stosowana jest wartość procentowa od wysokości kredytu i może być pobrana przed wypłaceniem kredytu lub skredytowana.
  • opłaty dodatkowe, np. za rozpatrzenie wniosku – spotykane częściej w przypadku pożyczek niebankowych.
  • ubezpieczenie kredytu.

Całkowity koszt kredytu gotówkowego może wyliczyć dokładanie tylko bank, z którym skontaktujesz się w sprawie kredytu. Kalkulatory kredytów gotówkowych prezentują wyłącznie szacunkowe wyliczenia.

Im więcej pożyczysz i na dłuższy czas, to koszt całkowity będzie większy.

Koszt całkowity kredytu gotówkowego w zależności od kwoty kredytu i czasu spłaty.
Założenie: oprocentowanie nominalne roczne 9,00%. Raty równe. Koszt odsetkowy to jedyny koszt kredytu, wyrażający zatem całkowity koszt kredytu.Kredyt gotówkowy 50 tys. zł – 100 tys. zł – 150 tys. zł – 200 tys. zł

  • 7 lat – 17 574,13 zł – 35 148,26 zł – 52 722,39 zł – 70 296,51 zł.
  • 8 lat – 20 320,98 zł – 40 641,95 zł – 60 962,93 zł – 81 283,90 zł.
  • 9 lat – 23 131,71 zł – 46 263,41 zł – 69 395,12 zł – 92 526,83 zł.
  • 10 lat – 26 005,46 zł – 52 010,93 zł – 78 016,39 zł – 104 021,86 zł.