Jednoosobowa działalność gospodarcza: konto firmowe z premią do 2000 zł

Prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz założyć konto bankowe dla jednoosobowej działalności gospodarczej? Bank Pekao S.A. przygotował właśnie coś dla ciebie!

jednoosobowa działalność gospodarcza konto firmowe z premią do 2000 zł

Możliwość uzyskania premii do 2000 zł z darmowym kontem firmowym: 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku i za obsługę karty do rachunku – przez 24 miesiące, 0 zł za przelewy mobilne.

Po upływie 24 m-cy konto i karta mogą być nadal darmowe przy spełnieniu kilku prostych warunków.

Po upływie 24 miesięcy karta debetowa wciąż za 0 zł, jeśli rozliczone zostaną przez bank transakcje bezgotówkowe kartą, która została wydana do rachunku – na kwotę minimum 500 zł miesięcznie.

Po upływie 24 miesięcy konto firmowe nadal za 0 zł, jeśli spełniony zostanie co najmniej 1 z warunków:

  • wpływy na rachunki klienta w kwocie minimum 2 000 zł w danym miesiącu kalendarzowym (wyłączenia: wpływy z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów między rachunkami klienta w banku),
  • na rachunek rozliczona zostanie minimum 1 transakcja z terminala wydanego przez bank,
  • z rachunku zostanie wykonany minimum 1 przelew do ZUS-u lub US (lub inny podatkowy),
  • na rachunek wykonana zostanie minimum 1 transakcja wymiany walut w banku,
  • z rachunku wykonana zostanie minimum 1 płatność na rzecz Pekao Leasing.

Będąc aktywnym klientem możesz zyskać premię do 2000 zł:

600 zł – zwrot 3% za transakcje bezgotówkowe – od łącznej wartości transakcji bezgotówkowych na minimum 500 zł miesięcznie kartą debetową Mastercard dołączoną do konta bankowego lub poprzez aplikację PeoPay. Kwota zwrotu nie może przekroczyć 100 zł w danym miesiącu kalendarzowym przez 6 miesięcy.
600 zł – umowa o kredyt, pożyczkę, ratę leasingową i faktoringu – do 6 miesięcy od przystąpienia do promocji.
400 zł – umowa na terminal płatniczy – transakcje na minimum 1000 zł miesięcznie przez 6 miesięcy.
200 zł – założenie działalności gospodarczej z kontem za pośrednictwem wniosku w Banku Pekao S.A.
200 zł – ekstra bonus dla aktywnych – w każdym z 6 miesięcy, następujących po miesiącu przystąpienia do promocji (otwarcia konta): przelew do ZUS na kwotę minimum 300 zł; przelewy inne niż do ZUS przez mobilną aplikację PeoPay na łączną kwotę minimum 1000 zł; bezgotówkowe transakcje na minimalną kwotę 500 zł kartą debetową Mastercard do konta lub aplikacją PeoPay.

Jak założyć konto firmowe w Banku Pekao S.A.?

1. Wypełnij wniosek online podając swoje dane. 2. Wybierz weryfikację tożsamości (biometria). 3. Po weryfikacji dokończ wypełnienie wniosku i… gotowe. Konto firmowe jest do twojej dyspozycji!

Promocja „2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę przez 2 lata” trwa od 1.04.2022 r. do 31.08.2022 r. i jest skierowana do nowych klientów banku prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy posiadali w Banku Pekao S.A. lub w Idea Banku S.A. rachunek rozliczeniowy w dowolnym czasie pomiędzy 1.12.2020 r. a 31.03.2022 r. Posiadanie ROR dla osób fizycznych w Banku Pekao S.A. lub w Idea Banku S.A. nie wyklucza uczestnictwa przedsiębiorcy w promocji.
Regulamin promocji „2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę przez 2 lata” Opłaty i prowizje znajdziesz na stronie banku.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Przegląd wybranych produktów finansowych w Banku Pekao S.A.

Pozostałe konta bankowe dla firm kredytyporownywarka.pl.