Konta firmowe

Czym jest konto firmowe i dla kogo przeznaczone? Nazwa konta określa już główny podmiot: firmy, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

konta firmowe w ofercie banków

Takie konto w pewnym stopniu ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, znacznie łatwiej jest kontrolować finanse firmy i oddzielić je od wydatków domowych.

Nie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany, aby posiadać rachunek firmowy, bowiem w żadnej ustawie, która odnosi się do spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie znajdziemy informacji o obowiązku posiadania takie konta firmowego.

Jest natomiast pewna grupa przedsiębiorców będąca zobowiązania do posiadania rachunku firmowego. Niezależnie czy mamy obowiązek posiadania takiego konta, czy chcemy je założyć, to warto w miarę możliwości, powinniśmy zapoznać się z ofertą rachunków firmowych w bankach i następnie jest porównać.

Konta firmowe oferta banków

Odpowiadają na pytanie: czy założenie i posiadania konta firmowego w banku jest obowiązkowe, należy spojrzeć przede wszystkim na formę prawną prowadzonej działalności.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, musimy posiadać rachunek bankowy służący do regulowania należności do ZUS i US oraz względem innych przedsiębiorców. Jednak żaden przepis nie dokonuje rozróżnienia pomiędzy kontem firmowym, a prywatnym. 
 

Zapisy dotyczące powyższej kwestii znaleźć można w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (art. 22.1) oraz w ordynacji podatkowej (art. 61).

Natomiast, przyjmowanie czy dokonywanie płatności, które są związane z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy (zgodnie z art. 19 Ustawy prawo przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r.), każdorazowo, kiedy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej (przeliczonej na PLN według średniego kursu walut ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Obowiązkowe konto bankowe

Prawo bankowe jasno wskazuje, jakie podmioty są zobowiązana założyć rachunek:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek.

Zwykły Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (ROR) mogą posiadać:

 • osoby fizyczne,
 • Szkolne Kasy Oszczędnościowe (SKO),
 • pracownicy kas zapomogowo-pożyczkowych.
1 listopada 2019 r. weszły w życie nowe przepisy nakładające obowiązek posiadania konta firmowego dla części płatników VAT.

Czy warto założyć konto firmowe?

To już zależy od przedsiębiorcy. Jeżeli nie jest obowiązkowe, to warto rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw, które się z posiadaniem konta firmowego wiążą.

Pamiętać należy, że w większości takie rachunki firmowe są płatne (ale można je wliczyć do kosztów prowadzonej działalności).

Najczęściej podnoszonym argumentem za posiadaniem osobnego rachunku dla prowadzonej działalności gospodarczej, jest oddzielenie firmowych finansów od domowych i posiadania porządku w dokumentach. I jest to prawda.

Firmowy rachunek bankowy nie różni się w jakiś szczególny sposób od osobistego rachunku, ale daje możliwość kontrolowania przepływu środków finansowych związanych z wystawionymi fakturami i dokonywanymi płatnościami. Pomaga w załatwianiu spraw formalnych, np. wnioskowanie o zwrot podatku, ale również wnioskowanie np. o kredyt lub pożyczkę związaną z prowadzoną działalnością czy skorzystanie z wielu innych usług dodatkowych (i bonusów finansowych), które oferowane są wyłącznie posiadaczom takich rachunków.

Konto firmowe kosztuje

Rachunek firmowy wiąże się najczęściej z dodatkowymi kosztami (nie są one duże, ale jednak są) i można je wliczyć w koszty prowadzonej działalności.

Niektóre z banków oferują darmowe konta dla firm oraz możliwość korzystania z kart płatniczych dołączonych do rachunku bez pobierania opłat, po spełnieniu określonych warunków. Są one podobne do tych, które są znane użytkownikom kont osobistych, np. stałe, comiesięczne wpływy w minimalnej określonej wysokości, dokonanie minimum trzech płatności kartą, itp.

Jeżeli rachunek kosztuje, to należy zwrócić uwagę na wszystkie możliwe koszty, jakie są z tym związane. Mogą to być opłaty za:

 • prowadzenie konta,
 • przelewy,
 • wypłaty pieniędzy z bankomatu,
 • związane z obsługą karty,
 • wyciągi z konta,
 • wydawanie nowej karty płatniczej.

Wszystkie możliwe opłaty można znaleźć w Tabeli opłat i prowizji.