Kredyt gotówkowy jakie warunki trzeba spełniać?

Kredyt gotówkowy jakie warunki trzeba spełnia, aby dostać taki kredyt lub pożyczkę gotówkową w banku? Przede wszystkim należy być osobą pełnoletnią i mieć pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych.

Warunki, które należy spełnić przy kredycie gotówkowym, nie są wygórowane. Nie jest to kredyt hipoteczny na kilkanaście lat!

Niektóre z banków wymagają ukończenia 21 lat, ale niezależenie od wysokości kredytu lub produktu kredytowego (kredyt, pożyczka, karta kredytowa czy limit w koncie), każdy z banków zanim podejmie ostateczną decyzję:

  • sprawdzi czy mamy wystarczającą zdolność kredytową (zdolność do spłaty rat kredytu wraz z odsetkami w ustalonych terminach spłaty),
  • na podstawie pobranego raportu BIK sprawdzi, jak w przeszłości spłacaliśmy zobowiązania finansowe oraz co i jak spłacamy obecnie,
  • sprawdzi bazy dłużników i wewnętrzne bazy własne (a niekiedy innych banków).

Suma tych czynników wpływa na ogólną ocenę kredytową i wydaną decyzję.

Czynniki wpływające na ocenę zdolności kredytowej

Jest kilka zasadniczych elementów, które mają największe znaczenie przy ocenie zdolności kredytowej, czyli o maksymalnie możliwym do uzyskania kredycie gotówkowym.

Wysokość uzyskiwanych dochodów wliczając premie, a niekiedy również świadczenia socjalne.
Zatrudnienie – akceptowalne umowy zależą nie tylko od wybranego banku, ale i od wysokości kredytu i czasu kredytowania. Może to być umowa o pracę, umowy cywilnoprawne czy dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
Data zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego/renty.
Liczba osób na utrzymaniu i wydatki w gospodarstwie domowym.
Aktualnie spłacane zobowiązania: kredyty i pożyczki, limity w kartach i na kontach bankowych (nawet wówczas, kiedy nie są wykorzystane), poręczenia zobowiązań,
Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu (jeżeli bank będzie tego wymagał).

Niska zdolność kredytowa i kredyt gotówkowy

Niska zdolność kredytowa nie przekreśla możliwości uzyskania kredytu, ale może być wówczas konieczne:

  • wykupienie ubezpieczenia,
  • przystąpienie do kredytu gotówkowego współkredytobiorcy,
  • poręczenie osoby trzeciej,
  • wydłużenie okresu spłaty lub zmniejszenie wysokości kredytu.

O ewentualnej formie i potrzebie dodatkowego zabezpieczenia poinformuje bank w trakcie przeprowadzania procesu wnioskowania o kredyt gotówkowy.

Kontaktując się z bankiem w sprawie kredytu gotówkowego warto przygotować dowód osobisty (będzie potrzebny numer PESEL, seria i numer oraz adres zamieszkania) lub paszport. Pryz składaniu wniosku kredytowego konieczne będą dane aktualnego pracodawcy (nazwa, adres, telefon kontaktowy, NIP i regon), a niekiedy również wysokość średnich dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy.