Kredyt gotówkowy jakie warunki trzeba spełniać?

Kredyt gotówkowy jakie warunki trzeba spełnia, aby dostać taki kredyt lub pożyczkę gotówkową w banku? Przede wszystkim należy być osobą pełnoletnią i mieć pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych.

Warunki, które należy spełnić przy kredycie gotówkowym nie są wygórowane. Nie jest to kredyt hipoteczny na kilkanaście lat!

Niektóre z banków wymagają ukończenia 21 lat, ale niezależenie od wysokości kredytu lub produktu kredytowego (kredyt, pożyczka, karta kredytowa czy limit w koncie), każdy z banków zanim podejmie ostateczną decyzję:

Suma tych czynników wpływa na ogólną ocenę kredytową i wydaną decyzję.

Czynniki wpływające na ocenę zdolności kredytowej

Jest kilka zasadniczych elementów, które mają największe znaczenie przy ocenie zdolności kredytowej, czyli o maksymalnie możliwym do uzyskania kredycie gotówkowym.

Wysokość uzyskiwanych dochodów wliczając premie, a niekiedy również świadczenia socjalne.

Zatrudnienie - akceptowalne umowy zależą nie tylko od wybranego banku, ale i od wysokości kredytu i czasu kredytowania. Może to być umowa o pracę, umowy cywilnoprawne czy dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.

Data zawarcia umowy o pracę lub datę przyznania świadczenia emerytalnego/renty.

Liczba osób na utrzymaniu i wydatki w gospodarstwie domowym.

Aktualnie spłacane zobowiązania: kredyty i pożyczki, limity w kartach i na kontach bankowych (nawet wówczas, kiedy nie są wykorzystane), poręczenia zobowiązań,

Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu (jeżeli bank będzie tego wymagał).

Niska zdolność kredytowa i kredyt gotówkowy

Niska zdolność kredytowa nie przekreśla możliwości uzyskania kredytu, ale może być wówczas konieczne:

O ewentualnej formie i potrzebie dodatkowego zabezpieczenia poinformuje bank w trakcie przeprowadzania procesu wnioskowania o kredyt gotówkowy.

Kontaktując się z bankiem w sprawie kredytu gotówkowego warto przygotować dowód osobisty (będzie potrzebny numer PESEL, seria i numer oraz adres zamieszkania) lub paszport. Pryz składaniu wniosku kredytowego konieczne będą dane aktualnego pracodawcy (nazwa, adres, telefon kontaktowy, NIP i regon), a niekiedy również wysokość średnich dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy.© 2023 Oferta Banków ofertabnkow.pl

 
Ta strona korzysta z plików cookie. Klikając "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności.