Kredyt samochodowy czy może kredyt gotówkowy?

Kredyt samochodowy jest kredytem celowym, a jego przeznaczenie, na co może zostać spożytkowany, jest bardzo szeroki. W zasadzie, z tak uzyskanego finansowania, można zakupi każdą ruchomość.

kredyt samochodowy czy może kredyt gotówkowy

Najczęściej kredyt samochodowy jest używany w celu zakupienia samochodu osobowego, jednak korzystając tego kredytu można kupić między innymi również:

 • samochód ciężarowy, dostawczy,
 • autobus, minibus,
 • motor, motocykl, motorower, skuter,
 • quad,
 • łódź motorową, jacht,
 • przyczepę zwykłą i kempingową.

Kupowana ruchomość z środków pozyskanych z kredytu, może być nowa i prosto z salonu (koncerny samochodowe posiadają swoje „autobanki”, z których kredytują zakup auta), jak i używany, np. kupiony z ogłoszenia od osoby fizycznej czy sprowadzony z zagranicy.

Niektóre z banków oferują kredyt samochodowy, który przekracza wartość ruchomości, a tak uzyskane dodatkowe pieniądze można przeznaczyć np. na wyposażenie czy wykupienie ubezpieczenia.

Środki pieniężne z kredytu zostają przelane przez bank na konto kredytobiorcy lub sprzedającego.

Cechą charakterystyczną kredytów samochodowych, poza tym, że jest to kredyt celowy (innym rodzajem kredytu celowego jest np. kredyt konsolidacyjny), jest również sposób zabezpieczenia, które jest ustanawiane na kredytowanym pojeździe. Może to być:

Częściowe przewłaszczenie pojazdu na rzecz kredytodawcy (banku)

Podmiot, który udziela kredytu, najczęściej jest to zatem bank, stanie się współwłaścicielem kredytowanego samochodu (czy innej ruchomości) i zostaje wpisany do dowodu rejestracyjnego pojazdu. Taka sytuacja uniemożliwia np. sprzedaż samochodu przez kredytobiorcę bez zgody banku, ponieważ podmiot kredytujący posiada kartę pojazdu do czasu spłaty zobowiązania. Dopiero po spłaceniu całości kredytu, kredytobiorca staje wyłącznie jedynym właścicielem pojazdu.

Istnieje także przewłaszczenie warunkowe. Kredytodawca nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym, ale jeżeli nastąpią zaległości w spłacie kredytu, to wówczas samochód może przejść na własność banku.

Cesja praw z polisy AutoCasco (AC)

Co to jest ubezpieczenie AutoCasco? AC pozwala na wypłatę odszkodowania w przypadku, kiedy pojazd zostanie:

 • uszkodzony,
 • zniszczony,
 • skradziony.

Gdy zostanie dokonana cesja polisy ubezpieczeniowej na bank, to w przypadku zaistnienia jednej z trzech wymienionych sytuacji, pieniądze z ubezpieczenia trafią na konto banku (na poczet spłaty kredytu).

Bank może również wymagać, aby w umowie ubezpieczeniowej znalazły się zapisy dotyczące wysokości ubezpieczenia oraz czasu jej trwania.

Zastaw rejestrowy pojazdu

W rejestrze zastawów oraz w dowodzie rejestracyjnym dokonywany jest wpis, informujący, że na tym pojeździe został ustanowiony zastaw na rzecz banku.

Zastaw należy zgłosić do właściwego sądu rejestrowego, który dokonuje odpowiedniego wpisu. Zastaw rejestrowy zostaje usunięty dopiero w momencie, kiedy kredytodawca złoży oświadczenie o braku roszczeń finansowych z tego tytułu.

Przeważnie banki nie wymagają jakiś innych dodatkowych zabezpieczeń, które związane są ze spłatą kredytu samochodowego. Mogą one jednak zaproponować inne, nieobowiązkowe ubezpieczenia.

Podobnie jak w przypadku innych kredytów, oczywiście osoba wnioskująca o kredyt samochodowy, musi wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową (m.in. dochody i wydatki domowe) oraz pozytywną wiarygodnością kredytową.

Dokumenty, jakie są potrzebne, kiedy ubiegasz się o kredyt samochodowy

Czy na kredyt samochodowy można kupić każdą dowolną ruchomość? Nie zawsze jest to możliwe. Na przykład w przypadku zakupu samochodu używanego, bank bierze pod uwagę rok produkcji pojazdu i najczęściej wymaga, aby w momencie, kiedy zakończy się umowa kredytowa pojazd nie przekraczał określonego wieku.

Jeżeli jest to starsze auto, to bank może zaostrzyć warunki kredytowania i całkowity koszt kredytu będzie znacznie wyższy.

Kredyt samochodowy udzielany jest na czas nie dłuższy niż 8-10 lat.

O dokumentach, które są potrzebne do kredytu samochodowego, poinformuje konkretny bank. Jednak najczęściej są to:

 • Dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty lub paszport,
 • Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach i ich źródle,
 • Faktura potwierdzająca zakup samochodu lub umowa kupna-sprzedaży,
 • Jeżeli jest to samochód używany, to potrzebne będzie również ksero karty pojazdu oraz ksero dowodu rejestracyjnego.

Banki mogą zaproponować regulowanie spłaty kredytu w ratach miesięcznych (stałych lub malejących), w ratach balonowych (w racie balonowej) lub w formie jednoratowej (np. 50/50).

Kredyt samochodowy na raty stałe lub malejące

Spłata na raty stałe lub malejące, to typowa spłata kredytu, również samochodowego. Płacone są miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe, w stałej lub malejącej wysokości.

Raty stałe są jednakowe przez cały czas kredytowania i początkowo na spłatę raty przypada większy udział odsetek, a w końcowych etapie większy udział ma kapitał.

W przypadku rat malejących zarówno kapitał, jak i odsetki są spłacane w równym stopniu, zatem początkowe raty są wysokie, ale maleją z każdym kolejnym miesiącem i w pewnym momencie stają się one mniejsze od rat stałych.

Raty malejące, ze względu na wysoką pierwszą ratę, wymagają większej zdolności kredytowej, ale kredyt jest tańszy.

Kredyt samochodowy raty balonowe

Zwykłe raty nie wymagają wkładu własnego, a raty balonowe już tak. Korzystając z tej formy spłaty wymagany wkład własny nie przekracza z reguły 20% wartości kredytowanego samochodu.

Dlaczego raty balonowe? Bo największy „balon” jest na końcu! Wszystkie początkowe raty mogą zostać ustalone na dość niskim poziomie, aby ostania lub dwie ostatnie raty były największe. Przy krótkim okresie kredytowania ostania rata może sięgać nawet 50% wartości zaciągniętego kredytu.

Kredytobiorca ma możliwość rozłożenia raty balonowej na mniejsze raty. Może również odsprzedać kredytowane auto dealerowi. Kredyty z ratą balonową są udzielane na krótszy czas niż kredyt samochodowy ze „zwykłą ratą”. Najczęściej jest to zakres 3–5 lat.

Kredyt samochodowy 50/50, 30/70

Forma jednoratowa 50/50 lub w innej konfiguracji, jest formą kredytowania zakupu samochodu nieco przypominającą kredyt balonowy. Wymagany jest wkład własny większy niż w przypadku rat balonowych.

Kredytowanie 50/50 oznacza, że kredytobiorca musi posiadać wkład własny w wysokości 50% wartości samochodu, a drugą ratę 50% kredytobiorca spłaca najczęściej po 12 miesiącach od wpłaty wkładu własnego.

Spłaty kredytu w formie rat miesięcznych stosowana jest najczęściej przy zaciąganiu kredytu samochodowego w banku. Dwie ostatnie występują w tzw. bankach samochodowych (przy dilerze samochodu określonej marki).

Kredyt samochodowy czy kredyt gotówkowy na zakup samochodu?

To co będzie lepsze kredyt gotówkowy na zakup samochodu czy kredyt samochodowy?

Podstawowym plusem kredytów samochodowych jest to, że są niżej oprocentowane nominalnie niż kredyty gotówkowe. Jednak minusem takiego rozwiązania jest to, że nie każdy samochód można kupić, kredytobiorca nie jest jedynym właścicielem samochodu i konieczne jest wykupienia ubezpieczenia.

Często w określonych przypadkach lepszą opcją, ale droższą, jest skorzystanie z kredytu lub pożyczki gotówkowej. Wybór jest duży i co najważniejsze, kredyt taki można otrzymać szybo, po spełnieniu minimalnych formalności i można go przeznaczyć w całej wysokości lub w części na zakup auta.