Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne (mieszkaniowe, budowlane, remontowe) oferowane przez banki. Możliwość bezpośredniego kontaktu z wybranym bankiem lub pomoc ekspertów finansowych, którzy pomogą w dokonaniu odpowiedniego wyboru według potrzeb i możliwości.

Kredyt hipoteczny jest to rodzaj kredytu celowego, zabezpieczeniem którego jest hipoteka na kredytowanej nieruchomości.

Przymiotnik „hipoteczny” wskazuje na rodzaj stosowanego zabezpieczenia, a nie na cel jego przeznaczenia. Kredyt hipoteczny w oczywisty sposób różni się od pożyczki hipotecznej, która może zostać przeznaczona dowolnie.

Cel na jaki zostaną przeznaczone środki pieniężne, dookreślają precyzyjniej, z jakim kredytem mamy do czynienia.

  • Kredyt mieszkaniowy – kredyt wykorzystywany przez kredytobiorcę na zakup mieszkania,
  • Kredyt remontowy – na remont ruchomości w celu zaadaptowania jej na cele mieszkaniowe,
  • Kredyt budowlany – na budowę domu.
Co do zasady, zabezpieczenie na hipotece dotyczy kredytów o dużej wysokości lub z długim czasem kredytowania. Dla kredytów i pożyczek o niskiej wartościach stosowane są inne zabezpieczenia, np. wykupiona polisa ubezpieczeniowa, weksel, poręczenie osób trzecich, itp.

Kredyt zabezpieczony hipoteką charakteryzuje się nie tylko wysoką kwot na jaką jest udzielany, ale również bardzo długim okresem kredytowania – do 35 lat, niskim oprocentowaniem oraz wymaganym wkładem własnym.

Kredyt na zakup mieszkania, budową domu lub cele remontowe: kredyt hipoteczny w ofercie banków.