Na czym polega łączenie kredytów?

Na czym polega łączenie kredytów? Dużo kredytobiorców zaczyna o niej myśleć, kiedy znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej. Konsolidacja kredytów może nam pomóc w złagodzeniu skutków, ale nie likwiduje źródła kłopotów. Przede wszystkim należy pamiętać, aby mądrze gospodarować budżetem domowym i ograniczonymi środkami finansowymi.

na czym polega łączenie kredytów

Co jest najważniejsze w domowym budżecie? Musimy mieć zagwarantowane pieniądze na wszystkie niezbędne domowe wydatki, poczynając od kosztów utrzymania, poprzez spłatę zobowiązań kredytowych, aż po nawet niewielkie oszczędności.

Miesięczny plan dochodów i wydatków pozwala lepiej gospodarować naszymi środkami. Jeżeli to robisz, to z pewnością analiza porównawcza kilku lub kilkunastu miesięcy, nie zaskoczy ciebie tym, że niemalże wszystkie wydatki mocno wzrosły i to nie tylko te, które bezpośrednio związane są z konsumpcją, ale i raty kredytów z oprocentowaniem zmiennym. W przypadku nadmiernych kosztów, należy z czegoś zrezygnować, ograniczyć lub sprzedać jakieś dobra. Dodatkowy zastrzyk pieniędzy może pomóc, ale niekiedy tylko krótkoterminowo.

Jednym ze sposobów, o którym wspomniano na wstępie, jest konsolidacja zaciągniętych kredytów. Na czym polega łączenie kredytów?

O łączeniu czy zamianie kredytów w jeden nowy, mówi się potoczenie. W rzeczywiście jest to konsolidacja kredytów.

Kredyt konsolidacyjny, jako kredyt celowy, przeznaczany jest na spłatę wybranych zobowiązań bankowych. Dzięki temu zabiegowi nowa rata kredytowa może być znacznie mniejsza od sumy rat, które płaciliśmy dotychczas.

Konsolidacja kredytów ma konsekwencje długoterminowe i dotyczy „hurtowego łączenia” kredytów. Spłacając jeden kredyt, można podjąć działa o charakterze krótkoterminowym, np. wybierając wakacje kredytowe lub prolongatę w spłacie lub długoterminowe działania, np. restrukturyzując zadłużenie poprzez wydłużenie czasu spłaty, zamieniając raty malejące na stałe.

Kiedy bank odrzuci twój wniosek kredytowy i nie dostaniesz kredytu konsolidacyjnego

W dwóch przypadkach: kiedy nie masz zdolności kredytowej lub Twoja wiarygodność kredytowa w BIK jest negatywna. Jeżeli spłacasz w terminie kredyty i pożyczki, to zwiększa się Twoja ocena punktowa w BIK. Jeżeli przytrafiły się opóźnienia w regulowaniu rat, ocena z pewnością będzie niższa (zależy to jednak od tego, jak często występowały przekroczenia terminu płatności, jak były długie oraz na jaką sumę).

Oba wymienione elementy składają się na całościową ocenę kredytową.

Banki mają swoje bazy oraz korzystają z bazy danych BIK (Biuro Informacji Kredytowej), które zawiera pozytywne i negatywne informacje o spłacanych zobowiązaniach kredytowych. Brak spłaty lub nieregularna spłata pożyczki czy kredytu, to mniejsza szansa na otrzymanie kredytu, w tym również kredytu konsolidacyjnego!

Połączyć można w zasadzie wszystkie kredyty

W teorii konsolidacja kredytowa obejmuje każdy kredyt czy pożyczkę zaciągniętą w banku. Nawet wówczas, kiedy rat kredytowych do zapłacenia pozostaje niewiele, a kwota konsolidacyjna jest niewielka.

Banki wychodzą naprzeciw kredytobiorcom, oferując im kredyty na skonsolidowanie zobowiązań, ale samodzielnie ustalają reguły gry. To one decydują co znajdzie się w propozycji, co można konsolidować i na jakich warunkach.

Oczywiście wszystko w granicach prawa, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim.

Konsolidowane są najczęściej kredyty i pożyczki gotówkowe, ale również i limity kredytowe i kredyty samochodowe. O inne produkty kredytowe należy zapytać bezpośrednio doradcy, o ile nie znajdą ich Państwo na stronie banku.

A co z pożyczkami z firm pożyczkowych? Zdecydowana większość banków uniemożliwia włącznie ich do konsolidacji, jeżeli wybieramy kredyt konsolidacyjny. Ale można je spłacić z pożyczki konsolidacyjnej lub z uzyskanych dodatkowo środków finansowych w ramach kredytu lub pożyczki konsolidacyjnej.


Artykuł Na czym polega łączenie kredytów? zredagowany wspólnie z serwisem kredytyporownywarka.pl – więcej informacji o konsolidacji kredytów i kredytach konsolidacyjnych.