Spłacasz kilka kredytów i jest ciężko. Co można zrobić?

Polacy chętnie korzystają licznie z propozycji kredytowych oferowanych prze banki. Dwa zobowiązania nie są rzadkością, a niektórzy kredytobiorcy mają takich zobowiązań nawet i… kilkanaście.

spłacasz kilka kredytów co można zrobić

Łącza wysokość zadłużenia może stanowić znaczne obciążenie domowych finansów. I to nie ma znaczenia, czy wszystkie raty wynoszą 300 zł czy 3000 zł. Jeśli regulowanie zobowiązań kredytowych staje się coraz bardziej problematyczne, wydatki rosną, a dochody się nie zmieniają, to warto zastanowić się nad konsolidacją kredytów.

Zadłużenie gospodarstw domowych na koniec sierpnia 2022 roku z tytułu wszystkich produktów kredytowych (bankowe i pożyczki pozabankowe) wyniosło 738,7 mld zł. 1

Obecnie, pomimo tego, że koszty utrzymania są coraz większe, ceny rosną, podobnie jak stopy procentowe i oprocentowanie kredytów, to wciąż chętnie korzystamy z kredytów przeznaczanych na konsumpcję.

Jak podaje BIK, porównując pierwsze półrocze 2022 r. do analogicznego okresu zeszłego, liczba udzielonych kredytów gotówkowych i ratalnych nieznacznie wzrosła, i to zarówno zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym. 2

Ale z każdym dodatkowym obciążeniem finansowym, rośnie ryzyko, że nagłe i niespodziewane wydatki czy dalszy wzrost kosztów życia, wywołają trudności w regulowaniu rat kredytowych.

Kredyt konsolidacyjny i konsolidacja kredytów

Konsolidacja kredytów może być częściową odpowiedzią na pytanie: co zrobić, kiedy suma aktualnie spłacanych rat kredytowych jest zbyt duża?

Przy czym należy jednak wziąć pod uwagę, że konsolidacja kredytów łagodzi jedynie zaistniałe skutki. Wybierając kredyt konsolidacyjny można bowiem spłacić wybrane kredyty i pożyczki, a wydłużając czas kredytowania zmniejszyć nową ratę. Jednak, jeżeli dalej będziemy zaciągać pożyczki i nie zmniejszymy (lub chociażby nie ograniczymy) innych wydatków, to kłopoty finansowe ponownie się pojawią za jakiś czas.

Banki w ramach przeprowadzanej konsolidacji często proponują dodatkową gotówkę, ponieważ zwiększa się zdolność kredytowa (mniejsza rata kredytowa). Czy z niej korzystać? Tylko w sytuacji, kiedy konsolidacja kredytowa jest przeprowadzana w tym celu (ewentualnie kredyt zamierzamy wziąć w przyszłości) lub jeżeli chcemy spłacić drogie pożyczki niebankowe.

Konsolidacja kredytów jest przeprowadzana, kiedy kredytobiorca ma przynajmniej dwa aktywne zobowiązania kredytowe, ale można również „przenieść” jeden kredyt w sytuacji, kiedy zamierzamy „dobrać” dodatkową gotówkę, czyli skorzystać z pożyczki gotówkowej (konsolidowanej z kredytem gotówkowym).

Gdzie wziąć korzystny kredyt konsolidacyjny w internecie, standardowo? Przegląd banków i szybki kontakt w sprawie kredytu lub pożyczki konsolidacyjnej.

Czy każdy kredytobiorca może skorzystać z kredytu konsolidacyjnego?

Warunek podstawowy, który pozwala skorzystać z jakiegokolwiek kredytu lub pożyczki, to:

  • zdolność kredytowa oraz
  • pozytywna historia kredytowa w BIK.

Wymagana jest odpowiednia zdolność kredytowa, co przekładając na język bardziej zrozumiały, oznacza możliwości finansowe do regulowania rat kredytowych w każdym miesiącu w określonej wysokości. Znaczenie mają uzyskiwane dochody oraz wydatki w gospodarstwie domowym.

Nie bez znaczenia jest również i kwota konsolidacji, ewentualna opcja dodatkowej gotówki, ale i czas kredytowania (mniejsza rata jest uzyskiwana poprzez dłuższy okres spłaty).

Dobra historia kredytowa w BIK, czyli wiarygodność kredytowa, to zapoznanie się przez bank z raportem pobranym z Biura Informacji Kredytowej. Na jego podstawie dowie się, jak w przeszłości kredytobiorca radził sobie ze spłatą kredytów i rzecz jasna, jak radzi sobie obecnie. Opóźnienia w spłatach mogą wpłynąć na wydanie negatywnej decyzji kredytowej.

Ostatnim warunkiem jest posiadanie jakiegoś kredytu. Mogą to być zarówno kredyty i pożyczki gotówkowe, ale i ratalne czy samochodowe, ale również i zadłużenie w kontach bankowych i na kartach kredytowych.

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem celowym i nie może być przeznaczony na żaden inny cel konsumpcyjny. Kwota pozostająca do spłaty oraz liczba rat nie mają znaczenia. Zobowiązania nie mogą być przeterminowane, czyli muszą być spłacane na bieżąco.

Kredyt konsolidacyjny – korzyści dla kredytobiorcy

Jaki jest sens brać kolejny kredyt i co więcej, spłacać nowym kredytem stare kredyty? Odpowiedź pojawiła się już powyżej. Ale faktycznie, bardzo często kredytobiorców i pożyczkobiorców przestrzega się przed zaciąganiem pożyczek (zwłaszcza tych w firmach pożyczkowych), aby uregulować ratę kredytową czy spłacić inną pożyczkę.

Warto jednak mieć świadomość, że kredyt konsolidacyjny, to rodzaj kredytu, który jest przeznaczany na zredukowanie liczby spłacanych zobowiązań. Nie spłacasz tyko jednej raty, bo płatność jest TERAZ wymagana, ale wszystkie z wybranych zobowiązań do konsolidacji. Zatem nie jest to rozwiązanie krótkoterminowe, ale długoterminowe.

Konsekwencją wydłużenia spłaty będzie niższa rata, co już pozwala na zmniejszenie wydatków związanych z obsługą zadłużenia. A podjęcie stosownych dodatkowych działań, stwarza możliwości (nie za miesiąc czy dwa, ale w dłuższym horyzoncie czasowym) naprawy domowych finansów.

Kredyt konsolidacyjny, to jednak również koszt kredytowy

Co prawda kredyt konsolidacyjny jest przyznawany na dużo atrakcyjniejszych warunkach finansowych, niż kredyty gotówkowe. Zwłaszcza, jeżeli popatrzymy na propozycje w promocji, z obniżonym oprocentowaniem, bez prowizji, to jednak dużo mniejszej raty nie otrzymamy w ten sposób. Jest to możliwe tylko poprzez – powtórzymy to kolejny raz – dłuższy czas spłaty.

Miesięczna rata może być dużo niższa w porównaniu do sumy rat spłacanych do tej pory kredytów. Jednak z powodu, że kredyt konsolidacyjny jest oprocentowany (jak każdy kredyt zresztą), to wystąpią koszty odsetkowe. Nawet wówczas, kiedy jest to kredyt bez prowizji, to mimo wszystko wysokość odsetek może być znaczna i wpłynie na to, że wysokość zadłużenia zwiększy się w stosunku do tego, co było przed konsolidacją.

Te wszystkie elementy „układanki konsolidacyjnej” powinny być brane pod uwagę. Jednak należy mieć na uwadze przez cały czas to co jest założeniem konsolidacji:

  • uniknięcie kłopotów finansowych, które mogą się wiązać z opóźnieniami w spłacie rat,
  • zmniejszenie liczby spłacanych kredytów,
  • odzyskanie równowagi finansowej poprzez zmniejszenia wysokości obsługiwanego zadłużenia (mniejsza rata).

Konsolidacja kredytów nie jest obowiązkiem i bank raczej nie zaproponuje Tobie kredytu, nawet wówczas, kiedy masz takich zobowiązań 10. Jest to sprawa indywidualna, może być elementem przyczyniającym się do wyjścia na finansową prostą, ale musi być podjęta szybko, kiedy mimo wszystko, domowy budżet jest jeszcze w stanie równowagi.


1, 2 https://media.bik.pl/analizy-rynkowe.