W jakim banku najlepiej wziąć kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny jest produktem bankowym, nieco innym niż pozostałe. Nie tylko nie otrzymasz środków z kredytu na konto bankowe, ale i nic z niego nie kupisz… To może pytanie nie powinno brzmieć w jakim banku wziąć kredyt konsolidacyjny, tylko: po co?

w jakim banku najlepiej wziąć kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny jest łączony z konsolidacją kredytów, pozwala bowiem spłacić wybrane zobowiązania kredytowe, zaciągnięte w tym samym lub w różnych bankach. Pod warunkiem oczywiście, że są one terminowo regulowane przez kredytobiorcę.

Konsolidacja jest określana, jako łącznie czy też zamiana kredytów w jeden. Jednak prawda jest taka, że nic nie jest łączone i zamieniane, ale spłacane.

Nowy kredyt konsolidacyjny charakteryzuje się nowymi warunkami: inna będzie wysokość oprocentowania nominalnego, wartość kredytu i czas jego spłaty. Inna będzie również rata kredytowa.

Wysokość kredytu konsolidacyjnego jest sumą wszystkich rat kredytów konsolidowanych, które pozostają do zapłacenia oraz ewentualnych wykorzystanych limitów w rachunkach i kart kredytowych.

Jakie są korzyści z konsolidacji? O tym za chwilę, a na początek przegląd propozycji kredytowych.

W jakim banku najlepiej wziąć kredyt konsolidacyjny? Przegląd ofert banków

Z każdym z banków można się skontaktować, korzystając z krótkiego formularza kontaktowego. A co się zyskuje konsolidując kredyty? Korzyści są trzy:

  • mniej zobowiązań do spłacanych – można je bowiem zredukować do odpowiedniego poziomu,
  • zmniejszenie nowej raty,
  • zwiększenie zdolności kredytowe i tym samym możliwość skorzystania z dodatkowych środków finansowych.

Można byłoby „tworzyć” jeszcze inne korzyści z konsolidacji, ale wynikają one bezpośrednio z trzech wymienionych, np., jeden bank, jeden termin płatności, itp.

Procedura konsolidowania zobowiązań w jeden kredyt przebiega przy stosunkowo niewielkim zaangażowaniu kredytobiorcy. Co prawda musi on wypełnić wniosek kredytowy, przygotować zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach i wreszcie, poszukać umów kredytowych, które zostaną zamknięte, ale nie robi tego samodzielnie.

W przypadku kredytów konsolidacyjnych bank spłaca wierzycieli z przyznanego kredytu (dlatego nie przelewa pieniędzy na konto kredytobiorcy). Jedynie w przypadku pożyczki konsolidacyjnej, bank udostępnia pieniądze, a pożyczkobiorca ma określony czas, aby spłacić wybrane kredyty i pożyczki.

W ten sposób współpraca z niektórymi bankami zostaje zakończona, a rozpoczęta nowa.

W jakim banku jest tani kredyt konsolidacyjny?

Nie ma możliwości, aby na to odpowiedzieć i w każdym dowolnym momencie otrzymać jednakową odpowiedź. Kredyty konsolidacyjne są oferowane przez prawie wszystkie banki. Mimo że ich oferta nie jest aż tak szeroka jak kredytów gotówkowych, ale i tak jest ich dużo.

To wszystko oznacza, że klienci banków mogą mieć trudny orzech do zgryzienia: w jakim banku skonsolidować kredyty, w jakim banku będzie najtaniej?

Ale te wszystkie propozycje kredytowe się zmieniają i to co było atrakcyjne i korzystne w lutym, nie będzie najlepsze w październiku. Banki dopasowują swoją ofertę do zmieniających się warunków ekonomicznych, ale i prowadzą różne działania marketingowe oraz własna politykę kredytową.

Szukając kredytu konsolidacyjnego w banku, nie można tego robić szybko i bez analizy. Fakt, że z propozycjami zapoznamy się raz-dwa, ale ofertę wstępną czy końcową przedstawioną przez bank należy dokładnie przeanalizować i w miarę możliwości, porównać z innymi.

Koszt kredytowy całego nowego zobowiązania ma bardzo duże znaczenie, bowiem informuje o cenie kredytu. Składa się on przede wszystkim z odsetek, ale może to być również prowizja kredytowa oraz opłaty dodatkowe.

Kredyt konsolidacyjny a koszt kredytowy

Należy zrozumieć, dlaczego rata kredytowa kredytu konsolidacyjnego może być nawet o 30% lub więcej, mniejsza od sumy rat konsolidowanych zobowiązań.

Kredyty konsolidacyjne pod względem warunków oferty, są bardzo często dużo lepsze niż podobne kredyty gotówkowe. To. po pierwsze.

Dotyczy to przede wszystkim ofert kredytów konsolidacyjnych w promocji.

Ale świetna i niezwykle atrakcyjna ofert kredytowa, jednak nie wystarczy do mocnego zmniejsza raty. Należy zatem odpowiednio wydłużyć czas trwania umowy kredytowej, aby otrzymać mniejsza ratę.

Jednak zawsze należy mieć na uwadze, że dłuższy czas regulowania zadłużenia – mniejsza miesięczna rata – to jednak wzrost kosztów odsetkowych. Żaden kredyt bankowy nie jest oferowany z oprocentowaniem 0%, a jego wysokość uzależniona jest od wysokości stóp procentowych i oprocentowanie nominalne mniejsze od określonego poziomu, być nie może.

Połączenie kredytów w jeden, wyeliminowanie kredytów z wysokim oprocentowaniem, a do nich zaliczamy limity w kontach i karty kredytowe, zwiększenie płynności finansowej, to na pewno duże plusy konsolidacji. Czy jest to dla nas korzystne? Jeżeli zaakceptujemy to, że jednak zapłacimy więcej za kredyt i niestety, ale zwiększy się również wysokość zadłużenia, to można konsolidację kredytów rozważyć.

Szukając jednak odpowiedzi na pytanie: w jakim banku najlepiej wziąć kredyt konsolidacyjny, nie szukaj odpowiedzi w rankingach kredytowych. Ostateczne warunki i tak będą zależeć od uzyskanej oceny kredytowej, ale warto porównać przynajmniej dwie oferty kredytowe i zawsze można negocjować warunki, na których kredyt zostanie udzielony.